FBiH – Energetska statistika za septembar 2016. godine

0

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u septembru 2016. godine iznosila je 697 GWh, dok je  u istom mjesecu 2015. godine iznosila  719 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u devetom mjesecu  2016. godine iznosi 343.003 t, a u istom mjesecu godinu ranije 308.419 t.

Proizvodnja lignita  u septembru  2016. je iznosila 228.989 t, a u septembru 2015. godine 191.662 tone.

Proizvodnja koksa je u septembru evidentirana u iznosu od 79.558 t, dok su  u istom mjesecu 2015. godine evidentirane  68.852 t, podaci su Federalnog zavoda za statistiku (prvi rezultati).