Elnur Salihović imenovan u NO Energoinvesta

0

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dopunila Odluku sa 210. redovne sjednice održane 20.2.2020. godine.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Elnura Salihovića za četvrtog vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.

U skladu sa ovim, danas je dopunjena i ranija Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade FBiH na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo.