BDP Federacije u trećem kvartalu pao za 3,9 posto

0

Federalni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treće tromjesečje 2020. godine.

Bruto domaći proizvod u trećem tromjesečju 2020. godine je realno manji za 3,9 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2020. godine zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 12,3 posto i Građevinarstvo 8,3 posto.

Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 16,2 posto, Informacije i komunikacije 3,8 posto i Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 2,9 posto.

Tromjesečni BDP ukazuje na kratkoročna privredna kretanja, te je stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike. Osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a je izračun realne stope rasta.

Do potencijalno veće revizije podataka tromjesečnog BDP-a može doći usljed uticaja koji je pandemija COVID-19 imala na dostupnost i pouzdanost podataka i informacija koje se koriste za procjenu tromjesečnog BDP-a.