APIF će raditi ocjenu kreditnog boniteta privrednih subjekata

0

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge – APIF uradiće ocjenu kreditnog boniteta privrednih subjekata u Republici Srpskoj, odnosno ocjenu njihovih mogućnosti u vezi sa solventnošću, izjavila je danas direktor APIF-a Jelena Ćetković.

Ona je rekla novinarima da će korisnici procjena boniteta biti Vlada RS, banke, kao i privredni subjekti koji su zainteresovani da stupe u poslovni odnos sa datim privrednim subjektom.

Tokom prezentacije modela ocjene kreditnog boniteta privrednih subjekata, Ćetkovićeva je rekla da će Agencija tu ocjenu uraditi na osnovu metodologije Instituta ekonomskih nauka pri banjalučkom Ekonomskom fakultetu.

Napominjući da solventnost privrednog subjekta zavisi od mnogo faktora, Ćetkovićeva je navela da nelikvidno preduzeće ne može da izmiruje obaveze i da njegovi poslovni partneri mogu doći u istu poziciju.

Ona je dodala da u toj situaciji svi gube – nema izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa, nema plata zaposlenim, a gube i banke. Ćetkovićeva ističe da je oko trećina privrednih subjekata u Republici Srpskoj nelikvidna.

Član projektog tima Instituta za ekonomske nauke, profesor na banjalučkom Ekonomskom fakultetu Jelena Poljašević kaže da je cilj ovog projekta bio da se izvrši procjena šta će se desiti nekom preduzeću u roku od godinu dana od predaje finansijskih izvještaja.

Ona je navela da je putem logističke regresije dobijen model koji na najbolji način predviđa na uzorku od 95 odsto šta će se dešavati.

Poljaševićeva je dodala da se u tome vrši analiza finansijskih izvještaja tekuće godine, a onda se procjenjuje da li će preduzeće biti nelikvidno, odnosno da li će mu biti blokirani računi ili ide u stečaj ili likvidaciju. (Nezavisne novine)