ZIPSpro seminari od 12. – 15. marta u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru

0

U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora (KPE) Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje drugi ciklus ZIPSpro seminara u 2019. godini, koji će biti održani u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru.

Teme seminara su:  „Sastavljanje Poreznog bilansa za 2018. i godišnji obračun i prijava poreza na dohodak“. O ovim temama govorit će Jasenko Hadžiahmetović, dipl. ecc. i Fuad Balta, dipl. ecc.

„S obzirom na to da uskoro ističu rokovi za podnošenje Poreznog bilansa za 2018. godinu i godišnje prijave poreza na dohodak naš drugi ciklus programa godišnje edukacije za računovođe, revizore i finansijske radnike posvetili smo upravo ovoj problematici. Osim izrade Poreznog bilansa 2018. za porezne obveznike iz FBiH na seminarima će biti riječi i o poreznim bilansima za poslovne jedinice nerezidenata i podružnica pravnih lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH koje posluju u FBiH. Takođe, dat ćemo i pregled razlika između poreznog bilansa za FBiH, RS i BD BiH, te predstaviti aktuelna mišljenja Federalnog ministarstva finansija bitna za izradu Poreznog bilansa. Seminare drugog ciklusa održat ćemo od 12. – 15.  marta u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru“, izjavio je Almir Alispahić, direktor Privredne štampe.

Seminar u Sarajevu bit će održan 12. marta u hotelu „Holiday“, 13. marta u Tuzli u hotelu “Tuzla“, 14. marta u Zenici u hotelu „Zenica“ i 15. marta u Mostaru u hotelu „Mostar“.

Svi seminari su priznati sa sedam bodova/sati KPE.

Zbog ograničenog broja mjesta, za sve učesnike seminara potrebna je prethodna prijava prisustva. Sve informacije o seminaru i načinu prijave dostupne su na web stranici www.privrednastampa.biz