Zajmom od 28 miliona eura FBiH jača bankarski sektor

0

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) dao je saglasnost predsjedavajućem ovog doma Tomislavu Martinoviću da potpiše odluku kojom se Federaciji BiH odobrava dio zaduženja za projekat jačanja bankarskog sektora u iznosu od 28.300.000 eura.

Federacija BiH zadužuje se po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD), a novac od zajma je namijenjen za pružanje podrške vlastima u jačanju bankarskog sektora na zdrav, stabilan i inkluzivan način.

Bankarski sektor biće ojačan unapređenjem regulative i nadzora nad bankama, rješavanjem slabosti bankarskog sektora, uspostavljanjem novog okvira restrukturisanja banaka i jačanjem upravljanja i poslovanja entitetskih razvojnih banaka, navedeno je u odluci.

Odluka će stupiti na snagu nakon što je potpišu predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH i objavljivanja u Službenim novinama.

Iznos od 28.300.000 eura je polovina iznosa ukupnog zaduženja za BiH od 56.600.000 eura po ovom sporazumu o zajmu BiH i međunarodnog finansijskog partnera.

Novac od zajma Federaciji odobrava se sa rokom otplate od 32 godine, u šta je uračunat i sedmogodišnji grejs period, prenijela je agencija Srna.