Za četiri mjeseca RS prikupila 839,7 miliona KM prihoda

0

Poreska uprava Republike Srpske je u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 839,7 miliona KM, što je za 18,4 miliona KM ili za dva odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Iz Poreske uprave navode da ovi podaci ukazuju na zadovoljavajući rast prihoda u gotovo svim segmentima, čime je nastavljen pozitivan trend naplate. 

– Zasluge za takve pozitivne pokazatelje se mogu pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole, kao i usluge poreskim obveznicima, ali je naročito automatizacija poslovnih procesa implementacijom Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi uticala na pozitivan efekat naplate javnih prihoda – ističe se u saopštenju.

Kada je riječ o direktnim porezima, u periodu januar-april naplaćeni su u iznosu od 196,2 miliona KM, što je za četiri procenta manje nego u istom lanjskom periodu. 

– Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 67,5 miliona KM, što je za 15,7 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda je u činjenici da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Srpskoj – pojašnjavaju iz Poreske uprave.

Porez na dobit je u prva četiri mjeseca naplaćen u iznosu od 118,6 miliona KM, što je za 7,4 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti, navode iz Uprave, ona je u prva četiri mjeseca ove godine iznosila 5,2 miliona KM, što je za tri procenta više nego u istom periodu prošle godine, dok je naplata poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara u ovom periodu veća za sedam procenata. 

– Naplata doprinosa je u prva četiri mjeseca zabilježila znatan rast, te je naplaćeno 505,8 miliona KM, što je za 38,2 miliona KM ili osam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 285,8 miliona KM ili 20,3 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 182,2 miliona KM, što je više za 15,3 miliona KM u odnosu na uporedni period – naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da je rast zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite koja je iznosila 24,2 miliona KM ili osam odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 11,9 miliona KM ili devet procenata više.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-april ostvarena je naplata od 137,3 miliona KM, što je za jedan procenat manje nego u istom lanjskom periodu. 

– Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 85,7 miliona KM, što je za 7,2 miliona KM više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 10,1 milion KM ili 15 procenata više. Kazne su naplaćene u iznosu od 6,5 miliona KM ili šest odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 17,8 miliona KM, što je za 9,5 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine – navode iz Poreske uprave.

Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond Srpske do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.

Srna