Vlada Srbije odlučuje o sudbini Olimpijskog centra “Jahorina”

0

Vlada Republike Srpske dala je juče saglasnost na pismo namjere koje će u narednim danima Ministarstvo trgovine i turizma RS uputiti Vladi Srbije u pravcu zajedničkog ulaganja i saradnje na nastavku investicionog ciklusa u Olimpijskom centru (OC) “Jahorina”.

Tako je Vlada RS juče podržala inicijativu JP “Skijališta Srbije” Beograd za ostvarivanje saradnje u cilju nastavka investicionog ciklusa na Jahorini. Sve ovo navodi na zaključak da bi, nakon podjele OC “Jahorina” na dva preduzeća, što je i preporučila Vlada RS, “Skijališta Srbije” investirala i ušla u vlasništvo jednog dijela preduzeća i to najvjerovatnije onog koji bi se bavio samo turističkom infrastrukturom, i to sistemom kosog transporta, ski-stazama, javnim površinama, parking prostorom i polivalentnom turističkom opremom. Ako bi došlo do takvog scenarija, u posjedu RS ostala bi ta druga firma koja bi se bavila ugostiteljskom djelatnošću.

Naime, u pismu namjere, koje je u posjedu “Nezavisnih”, Vlada RS obavještava Vladu Srbije da postoji interes Vlade RS da OC “Jahorina” Pale ostvari saradnju sa JP “Skijališta Srbije” radi poboljšanja poslovanja OC “Jahorina” i nastavka investicionog ciklusa na Jahorini.

Pored toga, u pismu namjere navode da su predstavnici JP “Skijališta Srbije” i OC “Jahorina” u prethodnom periodu započeli pregovore o mogućnostima proširenja poslovanja JP “Skijališta Srbije” na teritoriji RS, kroz razmjenu iskustva u poslovanju na bazi trenutnog modela organizovanja “Skijališta Srbije”, saradnje na promociji na trećim tržištima i sagledavanja mogućnosti okončanja započetog investicionog ciklusa na Jahorini u cilju povećanja konkurentnosti turističke destinacije.

“U prethodne četiri sezone OC ‘Jahorina’ Pale ostvaruje negativno poslovanje i nije u mogućnosti da svoje poslovanje usmjeri na nastavak investiranja u vertikalni transport, sistem vještačkog zasnježavanja i smještajne kapacitete”, navodi se u pismu namjere.

Pored toga, smatraju da bi saradnjom ova dva preduzeća Srbija i RS ostvarile regionalnu prednost u oblasti planinskog turizma, što bi svakako donijelo veći profit i jednom i drugom preduzeću. S tim u vezi i napominju da je turistička infrastuktura kojom trenutno upravlja OC “Jahorina” svojevremeno korištena za organizaciju Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu.

“Na kraju, informišemo vas da je Vlada RS donijela zaključak kojim podržava inicijativu JP ‘Skijališta Srbije’ za ostvarivanje saradnje u cilju nastavka investicionog ciklusa na Jahorini, kao i da su u prethodnom periodu realizovane aktivnosti koje su identifikovane kao potencijalna prepreka ostvarivanju saradnje ova dva preduzeća”, navedeno je u pismu namjere.

Iz OC “Jahorina” juče nisu željeli davati bilo kakve komentare na ovu odluku Vlade, te su istakli da će više znati kada se upoznaju sa sadržajem pisma namjere i zaključka Vlade RS. Ipak, naveli su da se o ovoj saradnji pregovara već izvjesno vrijeme i da je sada na dvije vlade da na zajedničkoj sjednici razmotre modele saradnje dva preduzeća.

Kako su “Nezavisne” objavile prije dvadesetak dana, OC “Jahorina”, koji se nalazi u višemilionskim gubicima, u narednom periodu bi se mogao podijeliti na dva preduzeća, od kojih bi se jedno bavilo samo turističkom infrastrukturom, a drugo ugostiteljstvom. Takav mogući scenario, s ciljem razvoja preduzeća, preporučila je Vlada RS, koja je većinski vlasnik OC “Jahorina”, te naložila detaljnu elaboraciju pozitivnih i negativnih strana ovakve statusne promjene, gdje bi se u obzir uzela prava nesaglasnih akcionara, solidarna odgovornost, te neraspoređena sredstva i dugovi.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, ovakav scenario bi mogao biti uvod u privatizaciju dijela OC “Jahorina”, i to vrlo vjerovatno onog koji bi se bavio samo turističkom infrastrukturom. Sve navodi na zaključak da bi to mogla biti “Skijališta Srbije”, sa kojima se u posljednje vrijeme pregovara o strateškom partnerstvu.

U zaključku Vlade RS, koja je ranije usvojila informaciju o stanju u OC “Jahorina”, preporučeno je Upravi i Nadzornom odboru ovog preduzeća da analiziraju i razmotre mogućnost reorganizacije OC “Jahorina” Pale kroz podjelu uz osnivanje dva nova privredna društva. Precizirano je da bi jedno novoosnovano privredno društvo isljučivo obavljalo poslove upravljanja turističkom infrastukturom na Jahorini, i to sistemom kosog transporta, ski-stazama, javnim površinama, parking prostorom i polivalentnom turističkom opremom, dok bi drugo novoosnovano privredno društvo isključivo obavljalo ugostiteljsku djelatnost.  (Nezavisne novine)