Vlada RS: Prihodi u prvoj polovini godine veći od milijardu KM

0

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prvih šest mjeseci ove godine u kome se navodi da prihodi iznose 1,201 milijardi KM ili 97 odsto u odnosu na budžet.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da su indirektni porezi ostvareni u iznosu od 539,1 miliona KM, što predstavlja 92 odsto u odnosu na budžet za prvih šest mjeseci ove godine.

„Prihodi od direktnih poreza koje Republika Srpska prikuplja preko vlastitih računa ostvareni su u iznosu od 565,2 miliona KM, što predstavlja 101 odsto u odnosu na budžet za prvih šest mjeseci ove godine“, navodi se u saopštenju.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 96,9 miliona KM, što predstavlja 108 odsto u odnosu na budžet za prvu polovinu godine.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u prvih šest mjeseci iskazani su u iznosu od 1,098 milijardi KM ili 89 odsto od budžeta za posmatrani period.

Inostrani dug je u prvih šest mjeseci ove godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 120,1 milion KM.

„Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 264,8 miliona KM“, navodi se u saopštenju.