Vlada FBiH usvojila reformski zakon o PIO/MIO

0

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila u Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO/MIO) čiji je tekst utemeljen na strategiji reforme penzionog sistema.

Radi se o zakonu koji je od ključne važnosti za FBiH zbog osiguranja finansijske stabilnosti penzionera, poboljšanje sistema penziono-invalidskog osiguranja i obezbjeđivanja njegove dugoročne finansijske stabilnosti.

Zakon polazi od smjernica baziranih na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzionog sistema i pokazanim lošim demografskim izgledima.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača rekao je da je u toku izrade ovog zakona održan niz sastanaka sa zainteresiranim stranama, prije svega sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Udruženjem poslodavaca FBiH, a naročito sa Savezom udruženja penzionera u FBiH koji su dostavljali svoje prijedloge.

– Uvaženi su svi zahtjevi penzionera za blagovremeno osiguranje sredstava za isplatu penzija do petog u mjesecu, garancije isplate penzija na postojećem nivou bez obzira na priliv sredstava od doprinosa – trezorski način poslovanja, usklađivanje penzija prema rastu indeksa potrošačkih cijena – kazao je Drljača.

Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plaća i osnovica osiguranja na koje je plaćen doprinos za PIO.

Novina u ovom zakonu su novi sistem utvrđivanja visine penzija kroz uvođenje bodovne formule, gdje je visina penzija bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima.