Vlada FBIH donijela odluke o zaduženju

0

Vlada FBiH donijela je dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih budžetom FBiH za 2019. godinu, u nominalnim iznosima do 20.000.000 KM (s rokom dospijeća od 182 dana) i 50.000.000 KM (s rokom dospijeća od 273 dana).

Danas su, također, za iste namjene, donijete i dvije odluke o zaduženju FBiH putem emisije obveznica u nominalnima iznosima do 30.000.000 KM, s rokovoma dospijeća od sedam i deset godina.

Javni pozivi za sudjelovanje u emisijama zapisa i obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 Kako je danas rečeno, održavanje ovih aukcija zavisit će od likvidnosti proračuna i, prema sadašnjim pokazateljima, moguće je da budu otkazane.