Vlada će slabije firme “isključiti s respiratora”

0

Takozvani “korona zakon” koji je pripremila Vlada Federacije i koji treba biti donesen u petak neće spriječiti masovna otpuštanja ni propast velikog broja kompanija u Bosni i Hercegovini. Predložene mjere su nedovoljne i služe samo da bi se očuvao kakav-takav priliv novca u budžet i da se sačuvaju neke snažnije kompanije, a ne da bi se zaštitli radnici i manje firme.

Piše: Goran Mrkić

Naime, najvažnija Vladina mjera je formiranje fonda od 500 miliona KM za pomoć kompanijama koje su pogođene krizom.

Prema onome što se saznalo prethodnih dana, Vlada tim novcem predviđa subvencioniranje doprinosa za radnike i nekih poreza kompanijama čiji je rad onemogućen mjerema koje su donesene u prethodnom periodu, a koje su pretpjele veliki pad prihoda.

Vlada nema namjeru učestvovati u isplati plata radnicima, što su tražile kompanije čije je poslovanje onemogućeno, a što su poduzele brojne zemlje širom svijeta.

Vlada će subvenicionirati samo onaj dio koji ide državi ili državnim fondovima – doprisni i neki porezi, a ne dio koji ide radnicima u vidu njihovih primanja. Ispostavlja se da Vlada “korona zakonom” štiti sebe, a ne radnike. Da Vlada zaista štiti radnike, subvencionirala bi i njihove plate, barem djelimično.

Ako se nekome čini neobično da vlada učestvuje u isplati plata radnicima u privatnom sektoru, onda se moramo sjetiti da su ovo neobična vremena, i da države širom svijeta donose slične mjere.

Te mjere idu u pravcu ne samo da se isplate plate radnicima u privatnim firmama uz pomoć države, već čak da država svakom građaninu da određeni iznos keša.

Druga ključna stvar u prijedlogu Vlade FBiH jeste da kompanije najprije moraju isplatiti sve svoje obaveze – dakle plate, doprinose i poreze, pa će tek onda dobiti refundaciju za doprinose, i to u vidu donacije.

Šta ovo u praksi znači?

To znači da firme koje nemaju novca na računu da izvrše sve obaveze, ne mogu dobiti ni Vladinu pomoć. Riječ je o firmama koje već duže vrijeme trpe posljedice globanih kretanja, a posljednjih sedmica zbog Vladinih mjera ne ostvaruju nikakve prihode.

Te firme, iako ne posluju, moraju imati novca da isplate radnike i državu, da bi im ta država onda namirila samo dio toga, i to onaj dio koji se tiče nameta.

Čini se da je cilj ovako postavljenih mjera da se razdvoje firme za koje je Vlada odlučila da imaju šansu da prežive – od onih koje će država ovakvim zakonom “isključiti sa respiratora”.

Slabije firme neće preživjeti ako se ovakav zakon usvoji niti će njihovi radnici zadržati posao.

Potrebno je više novca

Inače, Vladin fond sastavljen je od ušteda koje će biti napravljene u budžetu i interventnih sredstava MMF-a.

Vlada se morala potruditi da nađe više novca iz raznih izvora i da uključi veći broj kompanija u program pomoći.  

Što se više radnih mjesta spasi, manji će biti pad potrošnje, od čega će zavistiti brzina oporavka naše ekonomije nakon vanrednog stanja.