Vijeće ministara: Institucije BiH dobit će novi smještaj, cijena zgrade u Sarajevu 22,3 miliona KM

0

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta „Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta ‘Zrak’ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela“.

Sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade „Zrak“ za potrebe smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u vrijednosti od tri miliona KM bit će osigurana u 2017. godini. Višegodišnji projekt će se realizirati u periodu 2017 – 2018. godina.

Istovremeno je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo Odluku o odobravanju projekta kupovine objekta za potrebe smještaja institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu i upoznato s Izvještajem o provođenju postupka kupovine ovog objekta, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Riječ je o zgradi Union banke d.d. Sarajevo, površine 7.617,02 kvadratnih metara u ul. Dubrovačka 6, s ukupnom cijenom 22.346.433.66 KM, od čega će oko 9,5 miliona KM koji su ranije osigurani u budžetu za kupovinu zgrade biti uplaćeno u 2016. godini, a preostali iznos sukcesivno u naredne četiri godine, zaključno s 2020. godinom. Kupovinom objekta uštedjet će se više od 1,7 miliona KM na godišnjem nivou na ime troškova zakupa prostora.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju projekta nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora.

Istovremeno je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo Odluku o odobravanju kupovine objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru. Realizacijom ovog višegodišnjeg projekta ostvarit će se uštede na izdacima zakupa na godišnjem nivou u iznosu od oko 440.000 KM.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o kupovini objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu, koja će se uvrstiti u program višegodišnjih ulaganja. Sredstva za kupovinu ovog objekta će biti osigurana sukcesivno u periodu od 2017. do 2019. godine.