Vijadukt Babina rijeka na A1 danas zvanično spojen

0

Jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata Koridora 5C, na poddionici Klopče – Donja Gračanica, vijadukt Babina rijeka danas je zvanično spojen.

Vijadukt se gradio tehnologijom slobodne konzolne gradnje i prelazi preko doline, odnosno korita Babine rijeke na maksimalnoj visini od 120 metara, a krajnji rasponi su dužine 110 metara, dok glavni raspon iznosi 165 metara.

Na betonskoj sigurnosnoj ogradi vijadukta bit će montirana zaštita od vjetra, a za krajnji izgled vijadukta predviđena je i dekorativna rasvjeta, koja će se paliti naveče u žutoj i plavoj boji.

Finalni radovi na poddionici Klopče – Donja Gračanica bit će završeni na kraju građevinske sezone iduće godine.

(Avaz)