Veleprodajna cijena gasa biće niža za 8,59 posto

0

Na osnovu zahtjeva federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, a na prijedlog Uprave BH-Gasa, Nadzorni odbor BH-Gasa je na svojoj 28.sjednici održanoj 29.11.2019. godine, razmatrao mogućnost smanjenja veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama.

Analizirajući kretanje ruske cijene prirodnog gasa i ostalih zavisnih troškova Uprava BH-Gasa je predložila smanjenje veleprodajne cijene gasa prema distrubitivnim kompanijama. Nadzorni odbor BH-Gasa je prihvatio prijedlog Uprave i usvojio odluku da od 01.01.2020.godine cijena za distrubutivne kompanije iznosi 585 KM/1000 Sm3 što je u odnosu na važeću cijenu gasa (640 KM/1000 Sm3) smanjenje od 8,59 %.

Usvojena odluka sa obrazloženjem biće upućena u daljnju proceduru prema resornim ministarstvima tj. Vladi FBiH na konačno usvajanje.

BH-Gas je ovim ispunio zahtjev resornog ministra g. Džindića da čim se steknu uslovi za korekciju cijene prirodnog gasa ista bude i korigovana.

BH-Gas je, istovremeno, svoje poslovanje doveo u okvire koji su omogućili smanjene cijene i time omogućio da potrošači u zimskoj sezoni imaju ekološki prihvatljiv energent po nižim cijenama u odnosu na početak sezone grijanja, saopćeno je iz ovo preduzeća.