USK uvodi E-građevinske dozvole

0

Skupština Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj 2. aprila, usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju koji će omogućiti implementaciju sistema izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja.

Sistem E – dozvola će, u startu, biti primijenjen u odabranoj pilot općini i bit će prilagođen potrebama investitora u cilju stvaranja što boljeg i efikasnijeg privrednog ambijenta u Unsko-sanskom kantonu. Nadalje, omogućit će podnosiocima zahtjeva efikasniji pristup, bez potrebe za lično podnošenje zahtjeva, što će značajno smanjiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvola u oblasti građenja.

– Sistem e-građevinskih dozvola omogućit će pristup svim nadležnim organima, javnim i privatnim preduzećima koja učestvuju u postupku izdavanja dozvola (npr. preduzeća koja su nadležna za puteve, vodovod i kanalizaciju, željeznice, električnu energiju itd.), da budu obavješteni o svim zahtjevima i dokumentima koji su dostavljeni putem e-sistema za izdavanje dozvola u oblasti građenja. Time će se ukinuti obaveza investitora da više puta kopiraju, ovjeravaju i dostavljaju dokumentaciju svim pojedinim učesnicima u postupku izdavanja dozvola. U cilju da se investitorima olakša procedura i omogući da što brže dođu do potrebnih akata o građenju, usvojenim Zakonom skraćeni su i rokovi za izdavanje akata o građenju – ističe Almir Imširović, ministar za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi USK.

Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju stvorit će bolje uvjete poslovanja, te će pružiti mogućnost investitorima da olakšaju proces pribavljanja dozvola, odnosno da unaprijede postupak ishodovanje dozvola i upravnih akata u oblasti građenja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju rađen je uz tehničku podršku i u saradnji sa USAID/BiH Projektom E-uprave.