United Grupa uspješno finalizovala rundu finansiranja od 1,73 milijarde eura

0

United Grupa (UG) je iskoristila povoljan tržišni ambijent kako bi uspješno finalizirala rundu finansiranja od 1,73 milijarde eura, zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se ogleda kroz konstantan rast prihoda i EBITDA.

Sredstva će biti iskorištena za privremenu otplatu postojećih osiguranih obveznica koje dospijevaju 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica koje dospijevaju 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC).

Na taj način, United Grupa produžava dospijeće obaveza 2025. i 2026. godine, smanjuje troškove kamata na refinansiranim obveznicama za 2029. godinu i dodatno jača svoju kapitalnu strukturu.

Dosljedan i kontinuiran rast prihoda i poslovne dobiti (prilagođene EBITDA-e po prosječnim godišnjim stopama rasta od 32% i 28%  između 2015. i 2022. godine), značajan napredak u obimu i diversifikaciji poslovanja, kao i poboljšana valutna struktura u posljednjim godinama, zajedno sa transakcijom razduživanja TowerCo, doveli su do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane agencija Moody's (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan).

Transakcija je naišla na pozitivan odziv investitorske zajednice, rezultirajući značajno većom potražnjom od zahtijevanog iznosa za refinansiranje.