Unapređenje konkurentnosti lokalnih zajednica

0

Pod pritiskom velike nezaposlenosti kao i odlaskom mladih ljudi iz BiH, načelnici i gradonačelnici jedinica lokalne samouprave sve više shvataju da je pored osnovnih faktora konkurentnosti (kao što su povoljan geografski položaj, prirodni resursi, klima, itd) potrebno raditi i na uspostavi naprednijih faktora konkurentnosti kao što je stalno unapređenje efikasnosti i transparentnosti lokalne administracije te izgradnja poslovne infrastrukture koja bi bila podrška privlačenju investitora, podizanju zaposlenosti, konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, izvozu kao i podrška sveukupnom privrednom rastu.  

Kako bi podržao jedinice lokalne samouprave pri kreiranju boljih uslova za poslovanje privatnog sektora, Catholic Relief Services (CRS) je pokrenuo aktivnosti radi unapređenja njihovih upravljačkih sposobnosti kao i viših nivoa vlasti kroz izradu smjernica za uspostavu i upravljanje industrijskim/poslovnim zonama u BiH sa ciljem stvaranja prilika za zapošljavanje stanovništva.

Na prošlosedmičnoj radionici su detaljno predstavljeni logički koraci pri uspostavi industrijskih/poslovnih zona, regulatorni okvir, izvori i struktura finansiranja izgradnje infrastrukture, te mogući modeli upravljanja sa prednostima i nedostacima svakog od predstavljenih modela.

CRS je za realizaciju ovih aktivnosti angažovao iskusne strane i domaće stručnjake, a iste se odvijaju u saradnji sa Federalnim Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, Privrednom komorom Republike Srpske, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, te sa10 jedinica lokane samouprave koje imaju Business Friendly certifikat (BFC).

CRS je u prethodne dvije godine uspješno realizovao projekat, finansiran od strane USAID-a, a koji se odnosio na podršku 25 jedinica lokane samouprave da poboljšaju poslovno okruženje u skladu sa BFC standardom kao i da unaprijede poslovnu i socijalnu infrastrukturu.

Ove aktivnosti su doprinijele kreiranju više od 1000 novih radnih mjesta, te stvorile pretpostavke za otvaranje još najmanje 2000 radnih mjesta.