‘Ugljevik’ lani proizveo 1.700.000 megavat sati struje

0

Zavisno preduzeće “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” /RiTE/ a.d. Ugljevik prošle godine proizvelo je 1.752.352 megavat časova /MWh/ električne energije, što je u nivou Rebalansa plana za 2015. godinu, sa kojom ovo preduzeće učestvuje u proizvodnji “Elektroprivrede Republike Srpske” sa 32 odsto.

Navedenu proizvodnju električne energije pratila je redovna i kontinuirana proizvodnja uglja i otkrivke i to u količini od 2.030.832 tona uglja i 9.375.006 metara kubnih otkrivke, što je takođe u nivou Rebalansa plana za 2015. godinu.

U obrazloženju uz finansijske izvještaje Zavisnog preduzeća Rite Ugljevik za 2015. godinu navodi se da su realizovane investicije u iznosu od 37 miliona KM.

Gubitak u poslovanju Preduzeća u 2015. godini iznosi 18.240.293 KM i nije posljedica neizvršenja proizvodnih zadataka u oblasti proizvodnje električne energije, uglja i otkrivke.