U januaru pad kredita privatnim firmama u BiH

0

Ukupni krediti domaćim sektorima u BiH na kraju januara 2024. godine iznosili su 23,47 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje kredita od 81,2 miliona KM (0,3 posto).

Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 17,6 miliona KM (0,1%), dok je kod ostalih sektora došlo do smanjenja kredita, piše BiznisInfo.ba na osnovu podataka Centralne banke BiH.

Kod privatnih preduzeća krediti su smanjeni za 53,4 miliona KM (0,5%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 28,5 miliona KM (4,5%), kod vladinih institucija za 7,7 miliona KM (0,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 9,3 miliona KM (3,8%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u januaru 2024. godine iznosila je 7,3%, nominalno 1,6 milijardi KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 838,6 miliona KM (7,6%), kod privatnih preduzeća za 695 miliona KM (7,7%), nefinansijskih javnih preduzeća za 11 miliona KM (1,8%) i kod ostalih domaćih sektora za 63,3 miliona KM (37,1%).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 10,8 miliona KM (1,0%).

Depoziti

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju januara 2024. godine iznosili su 31,25 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 135,7 miliona KM (0,4%).

Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 58,4 miliona KM (0,4%), kod privatnih preduzeća za 148,4 miliona KM (2,1%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 70,1 milion KM (3,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 13,2 miliona KM (0,7%).

Depoziti su smanjeni kod vladinih institucija za 154,4 miliona KM (3,6%).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u januaru 2024. godine iznosila je 7,6%, što je u apsolutnom iznosu 2,2 milijarde KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,47 milijardi KM (10,0%), kod privatnih preduzeća za 901,1 milion KM (14,3%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 3 miliona KM (0,2%). Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 119,5 miliona KM (2,8%) i kod ostalih domaćih sektora za 49,7 miliona KM (2,7%).