U FBiH za dva mjeseca prikupljeno 865 miliona KM javnih prihoda

0

Porezni obveznici Federacije BiH su u periodu januar – februar 2019. godine uplatili 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM ili 8,25% više u odnosu na isti period prošle godine.

U periodu januar – februar 2019. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu za 8,94 %.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 49.381.129 KM, što je više za 28,60% ili 10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 25,95 % ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 % ili za 3.290.165 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 34.560.358 KM, što je manje za 3,26% ili za 1.164.390 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 201.468 KM, što je manje za 28,78 % ili za 81.419 KM;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 78.215.568  KM, što je povećanje za 14,08 % ili za 9.653.058 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 75.682.426 KM, što je manje za 2,05 % ili za 1.583.741 KM.

U periodu januar – februar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 576.955.030 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 42.250.345 KM ili iskazano u procentu za 7,90 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 325.682.381 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 224.993.185 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 26.279.464 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28. februar 2019. godine je 524.627 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.