Tuzlanski kanton u suficitu od 11 miliona KM

0

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine.

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta TK u prvoj polovini 2018. godine od 166.203.170 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 155.155.126 KM, evidentno je da je budžet TK u ovom izvještajnom periodu ostvario suficit u iznosu od 11.048.043 KM, saopćeno je danas nakon sjednice kantonalne vlade.

Kategorija finansijskog rezultata iskazuje se u skladu sa zakonskom regulativom na dan 31.12. fiskalne godine, ali zbog sveobuhvatnog sagledavanja finansijske situacije budžeta i donošenje odluka za naredni period Ministarstvo finansija TK daje presjek stanja budžeta na kraju svakog kvartala tekuće godine.

Kako navode iz Vlade, pozitivno finansijsko stanje i suficit dijelom je rezultat povećanja poreskih prihoda ali i kvalitetnog upravljanja budžetskim sredstvima od strane Vlade TK, putem Plana novčanih tokova za I i II kvartal 2018. godine. Prva polovina budžetske godine obilježena je pripremanjem programa korištenja sredstava od resornih mnistarstava koje usvaja Vlada TK, tako da se izvršenje ove grupe rashoda dinamički očekuje u 2. polugodištu ove godine.

Sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata iz ovog izvještajnog perioda bit će raspoređena za finansiranje donesenih programa korištenja sredstava od strane Vlade TK.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Općini Kladanj za mjesnu zajednicu Turalići, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka – izgradnja vodovodnog sistema u ovoj mjesnoj zajednici.

Rješavanjem vodosnabdjevanja riješio bi se dugogodišnji problem za 94 domaćinstva mjesne zajednice Turalići u kojem je ostvaren skoro stopostotni povratak prijeratnog stanovništva.

Također su odobrena sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Opštini Modriča za mjesnu zajednicu Tarevci, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka – realizacija projekta završetka adaptacije kupljenog devastiranog objekta u Agrobiznis centru Tarevci za smještaj proizvodne infrastrukture radi stavljanja u optimalnu funkciju izgrađenih proizvodnih kapaciteta I faze Agro-biznis centra.

Radi se o projektu od regionalnog značaja koji povezuje 12 povratničkih mjesnih zajednica odnosno 15 povratničkih naselja, a efekte projekta očekuje 8.492 povratnika.

Vlada TK donijela je između ostalog Odluku kojom utvrđuje raspodjelu neraspoređenog iznosa sredstava utvrđenih u budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu “Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine” u iznosu 1.000.000,00 KM, na ime finansijske pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona i to Općini Kladanj u iznos od 52.000,00 KM i Općini Sapna 48.000,00 KM.