Turska firma će vaditi rudu u Milićima

0

Kompanija “Boksit” Milići potpisala je tromjesečni ugovor sa rudarskom firmom iz Turske “Nort majn” /North mine/ koja će sa svojom radnom snagom i mašinama raditi na dobijanju rude u podzemnoj eksploataciji, a ukoliko bude uspješno realizovan saradnja će biti nastavljena, uz mogućnost da im budu ustupljeni kompletni poslovi u proizvodnji rude.

Iz “Boksita” navode da će uvođenjem firme “Nort majn”, koja godinama uspješno obavlja poslove proizvodnje rude boksita u Nikšiću, osim određenih finansijskih efekata, biti obezbijeđena i dugoročna sigurnost, prije svega kada je riječ o stručnoj radnoj snazi.

Iz ove kompanije su podsjetili da se suočavaju sa problemom lokalne radne snage jer je pored izrazito dobrih plata i uslova, malo zainteresovanih da radi na poslovima u rudarstvu.

“Djelimično, taj problem se nadomještava angažovanjem preduzeća `Rudar` iz Tuzle”, dodali su iz “Boksita”.

U saopštenju je navedeno da turska strana ovih dana u Milićima formira posebno preduzeće.

“U toku je registracija firme koja će se zvati `Nort majn` DOO Milići, gdje će biti smještena direkcija i zaposleni, a to znači da će se plaćati porezi i doprinosi i ostale dažbine, koje pripadaju lokalnoj zajednici u budžetu Republike Srpske”, navedeno je u saopštenju.

Prodaja robne kuće

Osim poslovne saradnje sa turskom firmom, kompanija “Boksit” danas je sa poznatim regionalnim trgovačkim lancem “Zvorničanka” potpisala ugovor o kupoprodaji “Boksitove” robne kuće u Milićima.

U saopštenju je navedeno da, pored nepokretne imovine i zaliha, kupac preuzima i zaposlene, bez prava otkaza najmanje godinu dana od dana preuzimanja, osim u slučaju da zaposleni ne poštuje radu dužnost i disciplinu.

“Razlog zašto se kompanija `Boksit` odlučila na ovo je činjenica da, pored svih mjera koje su preduzimane, da zaposleni kupuju robu u Robnoj kući pod povoljnim uslovima, uključujučći i kreditne uslove, nije postignut očekivani rezultat”, naveli su iz ove kompanije.

U saopštenju je istaknuto i da je prisutno i crno tržište, manje trgovačke radnje, koje rade, kako rade, kao i razni vidovi nelojalne konkurencije.

“Preduzeće `Zvorničanka`, koje ima više svojih trgovačkih objekata na području regije i Republike Srpske, ima i više mogućnosti da kupuje i plasira robu pod povoljnijim uslovima. Dogovoreno je i da se nastavi dalja poslovna saradnja o kupoprodaji robe. Preduzeće je u toku dana, samo 30 minuta nakon potpisivanja ugovora, uplatilo značajan iznos sredstava, kao akontaciju”, naveli su iz “Boksita”.

Tokom sedmice je na stručnom kolegijumu kompanije “Boksit” razmatran i usvojen rebalans poslovnog plana, drugo polugodište tekuće godine.

“Realna su očekivanja, što je inače prisutno u kompaniji, da se u drugom polugodištu bolje i uspješpnije posluje”, dodali su iz “Boksita”, prenijela je agencija Srna.