Tekući račun platnog bilansa u deficitu od 395,5 miliona KM

0

Tekući račun platnog bilansa za BiH u prvom kvartalu ove godine zabilježio je deficit od 395,5 miliona KM, što je za 67,4 miliona KM ili 14,6 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Na smanjenje deficita tekućeg računa u prvom kvartalu na godišnjem nivou najviše je uticalo smanjenje deficita robne razmjene, i to u iznosu od 200,6 miliona KM ili 10,7 odsto, što je posljedica značajnog smanjenja uvoza robe za 5,8 odsto, dok je izvoz robe smanjen za dva odsto, a istovremeno, ostvaren je pozitivan bilans međunarodne trgovine uslugama od 376,7 miliona KM, dok se bilježi pad za 23 odsto.

– Ovakvo kretanje bilansa usluga u cijelosti je rezultat smanjenog izvoza usluga, prvenstveno kategorije putovanja – turizam, dok se uvoz usluga u posmatranom kvartalu zadržao na nivou kakav je bio u istom periodu prošle godine – saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Na stavci primarnog dohotka nema bitnijih promjena u odnosu na isti kvartal prethodne godine, a nešto primjetniji je pad bilansa sekundarnog dohotka od dva odsto, a jedan od razloga je pad priliva personalnih transfera, koji su smanjeni za 22,6 miliona KM ili 3,4 odsto, što je relativno umjereno, jer se u prvom kvartalu još nisu osjetili puni efekti pandemije.

Na strani finansijskih tokova obračunatih u okviru finansijskog računa, primijetan je trend smanjenih priliva direktnih investicija u BiH u prvim tromjesečjima, a koji je evidentan od 2017. godine.

Prilivi direktnih investicija u BiH za prvi kvartal iznosili su 243,2 miliona KM, što je za 3,4 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine, a domaće investicije u inostranstvo su bile zanemarive.

– Istovremeno, bilježe se značajniji odlivi u inostranstvo u obliku portfolio investicija od 65,6 miliona KM, pa su neto tokovi portfolio investicija iznosili 64,5 miliona KM –  navedeno je u saopštenju.

Iz Centralne banke BiH navode da komponenta neto ostale investicije bilježi povećanje zbog smanjivanja pasive i povećanja aktive u nominalnom iznosu od 78,8 miliona KM, dok je rezervna aktiva u prvom kvartalu smanjena za 144,6 miliona KM.

Prema podacima o platnom bilansu za 2019. godinu, deficit tekućeg računa iznosio je 1.235,7 miliona KM, a što je nominalno na istom nivou kao u 2018. godini, dok je u relativnom odnosu prema BDP iznosio 3,5 odsto.

Robni deficit je u 2019. u odnosu na 2018. produbljen za 6,4 odsto. Pozitivni bilansi usluga i sekundarnog dohotka bilježe rast u posmatranoj godini u odnosu na prethodnu i to za 6,1 odsto, i 7,5 odsto respektivno.

U okviru sekundarnog dohotka, doznake u 2019. su iznosile rekordnih 2,7 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 9,3 odsto u odnosu na godinu ranije.

Prema godišnjim podacima finansijskog računa, direktne investicije u BiH, odnosno pasiva direktnih investicija – prilivi u BiH za 2019. godinu, iznosile su 898,6 miliona KM, što je povećanje od 11,6 odsto ili 93,6 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Neto ostale investicije predstavljaju važnu stavku za finansiranje deficita tekućeg računa i obično su veće od direktnih investicija, ali u 2019. bilježile su 761,8 miliona KM, što je značajno smanjenje i to za 447,3 miliona KM ili 37,0 odsto u odnosu na 2018. kada su iznosile 1.209,2 miliona KM, a jedan od razloga je smanjeno povlačenje kredita iz inostranstva.

Rezervna aktiva – devizne rezerve su tokom 2019. godinu bilježile rast od 935 miliona KM, što govori da kontinuirani deficit tekućeg računa nije uzrokovao pritisak na devizne rezerve.

Srna