Tegeltija i Satler o političkoj i ekonomskoj situaciji

0

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao je u Sarajevu sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH Johanom Satlerom o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i regionu, kao i o nastavku procesa evropskih integracija.

Predsjedavajući Tegeltija je upoznao ambasadora Satlera sa zaključcima Kolegija za evropske integracije a u vezi sa ispunjavanjem prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, te istakao opredijeljenost Vijeća ministara da, uprkos blokadama pojedinih političkih struja, napravi značajan iskorak na putu ka EU.

Naglasio je da je dosljedna primjena mehanizma koordinacije, koji omogućava saradnju različitih nivoa vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima, od ključnog značaja za kretanje BiH ka Evropskoj uniji.

Tokom razgovora predsjedavajući Tegeltija je ukazao i na neophodnost daljnjeg jačanja međusobnog povjerenja između BiH i EU, naglasivši da je BiH potreban konkretan signal da postoje politička volja i saglasnost svih članica kada je u pitanju proširenje.

Ambasador Satler je istakao neophodnost rada kroz mehanizam koordinacije kao i značaj i ulogu Kolegija za evropske integracije, te ukazao na važnost poštovanja rokova definiranih zaključcima Kolegija za evropske integracije za izradu Metodologije za izradu Programa integriranja BiH u Evropsku uniju i Akcionog plana za realizaciju ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o trenutnoj zdravstveno-epidemiološkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i regionu prouzrokovanoj pandemijom COVID-19 virusa, podršci koju je EU pružila BiH, uključujući Makrofinansijsku pomoć EU u iznosu 250 miliona eura i grant sredstva u iznosu 80,5 miliona eura za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Tokom razgovora, ambasador Satler je izrazio punu kontinuiranu podršku u ostvarivanju napretka BiH ka Evropskoj uniji, kao i saradnju po pitanju rada Radne grupe za socioekonomski odgovor na pandemiju COVID-19.

Zajednički je ocijenjeno da je potrebno što prije nastaviti sa reformskim procesima i provođenjem ranije definiranih socioekonomskih mjera u cilju pokretanja ekonomskih aktivnosti, oživljavanja privrede i vraćanja radnih mjesta, te je ukazano na potrebu većeg stepena solidarnosti svih kako bi se izborili sa problemima izazvanim pandemijom novog koronavirusa.