Supply Chain Management postao nazaobilazan segment upravljanja tokom materijala

0

Upravljanje lancem snabdjevanja (Supply Chain Management) postao je nazaobilazan segment, koji objedinjuje sve operativne i logističke procese upravljanja tokom materijala.

Supply Chain Management je niz međusobno povezanih aktivnosti potrebnih za planiranje, kontrolu i izvršavanje protoka proizvoda od materijala preko proizvodnje do distribucije i to na što ekonomičniji mogući način.

Na prvoj u nizu konferencija, koje se bave ovom tematikom, kroz stručna izlaganja i panel diskusije, imali smo priliku da steknemo moderna znanja iz ove oblasti i dobijemo dodatnu inspiraciju za personalni i poslovni razvoj i povežemo se sa stručnjacima iz zemlje i regiona.

Program konferencije obuhvata predstavljanje pojma „Supply Chain Management“ u najširem smislu, potom procese logistike, planiranja proizvodnje, upravljanje transportom, magacinsko poslovanje, distribuciju i otpremu, procese nabavke i  ulaznu logistiku, kao i predstavljanje pojma digitalizacije kompletnog upravljanja lancem snabdjevanja.

Konferenciju je posjetilo oko 80 učesnika, prvenstveno rukovodećih i stručnih saradnika, SCM eksperata, preduzetnika i direktora proizvodno orjentisanih kompanija, zaposlenih u odjelima prodaje, logistike, proizvodnje, nabavke, trgovačkim kompanijama kao i svima onima koji podržavaju industrijsku proizvodnju u BiH i regionu.

Od predstavnika kompanije cargo-partner Sarajevo, čuli smo više o kolaborativnoj platformi za upravljanje lancem snabdjevanja SPOT, koju je predstavio voditelj prodaje i razvoja cargo-partner Sarajevo, Damir Uzunović, a direktor kompanije cargo-partner Sarajevo, Sanjin Hamidović, bio je jedan od panelista na temu efikasnog sprovođenja digitalizacije Supply Chain Management-a, gde je kroz svoje višegodišnje iskustvo u branši transporta i logistike doprinio predstavljanju ove teme iz ugla pružatelja logističkih usluga i kroz niz praktičnih primjera objasnio kako se logističari bore sa najizazovnijim faktorima u današnjem procesu upravljanja lancem snabdjevanja.