Sud nije utvrdio genocidnu namjeru u sedam općina

0

Izricanje presude optuženom Radovanu Karadžiću počelo je u 14 sati, a prema planu Haškog tribunala trebalo bi trajati najduže do 16 sati i 30 minuta

Sudsko vijeće zaključuje da su zločini počinjeni u sedam općina ali da u tim općinama nije počinjen genocid.

Nametnuti uvjeti u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku. Iako teški, nisu imali za cilj da dovedu do djelimičnog ili potpunog uništenja kao i da nije postojala genocidna namjera.

Ipak, u sedam općina (Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik) postojao je udruženi zločinački poduhvat (UZP) koji je bio pažljivo planiran.

Momčilo Krajišnik, Nikola Koljević, Ratko Mladić, Momčilo Mandić, Željko Ražnjatović i Vojislav Šešelj bili su dio udruženog zločinačkog poduhvata. Karadžić je sveobuhvatno doprinio UZP-u.