Suad Ećo: Mladi treba da se okrenu realnom sektoru

0

“Sistem obrazovanja mora biti prilagođen tržištu rada a pitanje prakse i praktične nastave mora biti riješeno sistematski. Poslodavci imaju velike primjedbe na postojeće planove i programe ali nemamo nikakvu mogućnost da učestvujemo u njihovom kreiranju ili prilagođavanju potrebama tržišta rada”, izjavio je Suad Ećo, osnivač, vlasnik i direktor Ećo Company.

Ećo je zajedno sa predstavnicima drugih bh. kompanija gostovao na Tribini sa poslodavcima održanoj jučer u Sarajevu u organizaciji Omladinskog komunikativnog centra (OKC) iz Banjaluke u okviru projekta Akademac. Upravo nedostatak prakse i praktičnih časova u obrazovnom sistemu, neadekvatna upisna politika i nedostatak saradnje između obrazovnih ustanova i poslodavaca problemi su koje je OKC identifikovao kao ključne prepreke za spajanje obrazovnog sistema sa tržištem rada u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih. Naime, istraživanja koja su provedena među poslodavcima na području BiH pokazala su da studenti i učenici nakon završenog obrazovanja nemaju dovoljno znanja. Čak 70 posto poslodavaca kazalo je kako su im učenici i studenti zbog nedostatka prakse beskorisni.

studenti-akademac

Ećo, koji je pružio podršku projektu Akademac od samog početka, tvrdi da su promjene u obrazovnom sistemu nužne.

“Tržište rada se promijenilo, industrije koriste nove tehnologije, traže multifunkcionalne ljude, a naš sistem obrazovanja to ne prati. Rijetki fakulteti i škole u BiH imaju praktične radionice a one bi morale biti uspostavljene u svim obrazovnim ustanovama. Ako pogledate škole u drugim zemljama Evrope i uporedite obrazovanje koje one nude svojim đacima i studentima, vidjećete da one same po sebi nisu toliko bolje od naših. Međutim ono što njihove đake i studente oprema za tržište rada jesu upravo praktični centri za edukaciju gdje mladi tokom 3 do 6 mjeseci stiču praktična znanja i nakon toga su spremni uključiti se u proces rada. Kod nas je praktična edukacija još uvijek na nivou seminara i kurseva, a to nije dovoljno. Nije dovoljno ni izraditi strategije za prilagođavanje obrazovnog sistema tržištu rada, one se moraju i provoditi a to trenutno nije slučaj.”

Među onima koji nastoje kreirati sponu između poslodavaca, škola i fakulteta i povećati nivo praktične nastave u obrazovanju, svakako se ističe OKC koji je u proteklih 20 godina realizovao blizu 100 projekata od kojih je svaki na svoj način imao za cilj da unaprijedi položaj mladih u BiH. No iako je za to vrijeme urađeno jako mnogo posla, u OKC-u priželjkuju da i sami mladi pokažu više interesovanja za inicijative koje ih se tiču a pogotovo one koje se odnose na uspostavljanje kontakata sa realnim sektorom. Da je to nužno govori i činjenica da se na tribinu, i pored činjenice da su na njoj gostovali predstavnici nekih od najuspješnijih domaćih kompanija, odazvao veoma mali broj studenata.

sasa-markovic

Saša Marković, OKC

Prema rezultatima OKC-ovog istraživanja koje su na tribini predstavili izvršni direktor Saša Marković i projekt menadžer Ante Jurić Marjanović, 60 % mladih kao svog poslodavca ne vidi privatni nego javni sektor. Da se to mora promijeniti, kaže i Suad Ećo.

“Nije država poslodavac koji bi trebao da privlači mlade ljude i da im bude atraktivan. Mi moramo promijeniti takav stav mladih. Mladi možda nisu svjesni da su veće plate direktora nego ministara i da se u realnom sektoru može brže napredovati. Ako ste posvećen i vrijedan radnik vi za 2-3 godine možete doći do rukovodeće pozicije. No ako želite uspjeti, morate na sebi raditi stalno. Škola sama po sebi nije dovoljna, cjeloživotno učenje je danas nužno. Osim toga, morate biti svjesni da za one koji žele uspjeti ne postoji radno vrijeme, ono traje 24 sata. Nemojte biti radnik koji samo čeka kraj radnog vremena.”

biljana-matijevic

Biljana Matijević, OKC

Na tribini su osim Suada Eće gostovali i talent menadžer kompanije AtlantBH Mirna Kusturica, muzički producent Danilo Grbić (Antigravity Music) te predstavnici AIESEC-a. Tribine sa poslodavcima se nastavljaju a prema riječima Biljane Matijević, menadžerice za odnose sa javnošću, OKC će u narednom periodu raditi na tome da tribine i susreti sa poslodavcima postanu redovna aktivnost na svim fakultetima u BiH.

Projekat Akademac finansira USAID a okuplja ministarstva, univerzitetsku zajednicu, javne institucije, biznis i nevladin sektor, donatore i medije.

B.M.

Save

Save