Šta je “konjska snaga”, a šta “kilovat”?

0

Konjska snaga je stara, ali još uvijek korištena jedinica za snagu, a službena je kilovat, pri čemu vrijedi 1 kW = 1,36 KS.

“HP” – “Horsepower” (eng. “Konjska snaga”) stara je jedinica za snagu, koja se u nomenklaturi označava “KS”, a uvođenjem ISO-normi (početkom 1979.) zamijenjena je vatom (W), odnosno hiljadu puta većim kilovatom (kW).

Stare i nove jedinice imaju sljedeće odnose:

  • 1 HP (ili KS) = 0,7355 kW
  • 1 kW = 1,35962 KS