Srbija prodala udio u Jubmes banci

0

“Republika Srbija više nema udio u Jubmes banci, pošto je na Beogradskoj berzi realizovana blok transakcija, kojom je vlasništvo nad akcijama Republike u toj banci, prešlo na kupca”, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Na tender za prodaju Jubmes banke Beograd, kako se navodi, stigle su dvije ponude, od kojih je jedna, koju je dostavila “Alta Pay Group”, ispunila sve uslove.

Iz Ministarstva preciziraju da je ponuda podrazumijevala ponuđenu cijenu od 7.207 dinara po jednoj akciji za 82.225 običnih akcija (paket od 28,51 posto kapitala), što ukupno iznosi 592.595.575 dinara, ili 5.023.754,71 euro po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja ponuda.

Akcijski kapital banke ponuđen na prodaju sastoji se od običnih akcija u vlasništvu Republike Srbije i akcija banaka u stečaju u kojima je Agencija za osiguranje depozita stečajni upravnik.

Ukupna aktiva Jubmes banke je oko 120 miliona eura, a njeno učešće u aktivi ukupnog bankarskog sektora Republike Srbije, prema podacima Narodne banke Srbije iznosi 0,42 posto. Banka ima dvije filijale, prenosi Blic.