Smijenjen policijski komesar MUP-a KS Vahid Ćosić

0

Policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo Vahid Ćosić smijenjen je sa ove pozicije, potvrđeno je za N1.

Ćosić je smijenjen na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo.

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo je jučer podnio prijedlog za smjenu policijskog komesara Vladi KS.

Kako su naveli, izvršenom analizom prikupljene dokumentacije kao i na osnovu informacija sa sjednica Nezavisnog odbora, utvrđeno je da policijski komesar Ćosić nije provodio mjere nadzora nad Upravom policije, niti primjenom policijskih ovlaštenja.

Ustanovljeno je da je davao pogrešne i netačne podatke različitim organima zaduženim za sigurnost i krivično gonjenje počinilaca krivičnih djela, da je često bio neinformiran o pojedinim aktivnostima u kriznim situacijama, da u nekoliko slučajeva nije tražio provođenje unutrašnje istrage, iako su one očigledno bile nužne i jedino moguće, da je posvetio nedovoljnu pažnju provođenju preventivno-represivnih policijskih aktivnosti radi poboljšanja osjećaja sigurnosti građana, te da su planske i organizirane aktivnosti pod rukovodstvom policijskog komesara preduzimane u pojačanom obliku nakon pritiska javnosti.

Osim toga, Nezavisni odbor je sugerirao Vladi KS-a da po hitnoj proceduri traži izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, te da propiše mogućnost da se na konkurs za policijskog komesara mogu prijaviti i kandidati sa činom samostalni inspektor. Naime, na posljednjem konkursu za policijskog komesara Kantona Sarajevo prijavila su se dva kandidata od kojih je nakon provedene konkursne procedure Nezavisni odbor imenovao Vahida Ćosića. 

Prema informacijama nadležnog Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku Uprave policije, u toku 2015. i u 2016. provedena je procedura i u čin glavnog inspektora unaprijeđen jedan policijski službenik.

Nezavisni odbor također raspolaže informacijom da je određeni broj policijskih službenika raspoređen na poslove za koje je predviđen čin glavni inspektor, ali da oni nisu unaprijeđeni već poslove obavljaju kao vršioci dužnosti u činu samostalni inspektor. Iz tih razloga, a s obzirom na činjenicu da se na ovaj konkurs redovno prijavljuju kandidati iz MUP-a Kantona Sarajevo, Nezavisni odbor smatra da je potrebno proširiti bazu za izbor policijskog komesara da bi na ovu poziciju došao što kvalitetniji kandidat, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.