Šest firmi unaprijedilo poslovanje kreditima Vlade FBiH

0

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu.

Kontrolom je u 2018. godini obuhvaćeno šest preduzeća: Faik d.o.o. Novi Travnik, Plastoflex d.o.o. Gračanica, Prima Commerce d.o.o. Zenica, Baupartner d.o.o. Lukavac, AGI d.o.o. Konjic i Ramaglas d.o.o. Sarajevo i utvrđeno da su ukupno dodijeljena sredstva od 2.167.790 KM utrošena u skladu s rješenjima federalnog ministra energije, rudarstva i industrije i ostvareni vidljivi efekti.

Naime, u ovim privrednim društvima je, prije dodjele kredita, bilo ukupno 507 zaposlenih, a taj broj je povećan na 581 zaposlenog. Dakle, zaposleno je novih 74 radnika, što čini povećanje od 14,59 posto.

Ukupan godišnji prihod u ovim privrednim društvima je iznosio je 36.931.092 KM, a nakon dodjele kredita 43.666.700 KM, što čini povećanje od 6.735.608 KM ili 18,23 posto.

Formirane su tri nove proizvodne linije i nabavljene četiri nove mašina (za industriju građevinskog materijala  AGI d.o.o. Konjic), izgrađen je novi poslovni objekat veličine 1.955 m2 (Faik), izvršeno ulaganje u proizvodni objekat (Plastoflex), izgrađena prozvodna hala (Prima Commerce), kupljeno građevinsko zemljište na kojem je izgrađena fabrika za proizvodnju AB montažnih konstrukcija (Baupartner), te nabavljena nova oprema (Ramaglas).