Šarović: Poduzećemo aktivnosti da bi se ispunile preporuke ruske inspekcije

0

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će preduzeti sve aktivnosti da bi se ispunile preporuke od ruske fitosanitarne inspekcije, odnosno da bi se u saradnji s nadležnim entitetskim tijelima osiguralo da BiH izvozi voće i povrće u Rusku Federaciju prema onim standardima koje traži ruska strana izjavio je danas u Sarajevu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Obraćajući se novinarima povodom izvještaja Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije – Roseljhoznadzora, čiji su stručnjaci boravili u BiH od 17. do 20. augusta, Šarović je kazao da su ruski inspektori posjetili niz proizvođača i mjesta pakovanja, kao i Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja, inspektorate u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i dvije laboratorije. Ono što je pozitivno jeste da su utvrdili da BiH ima potencijale i mogućnosti za značajno povećanje obima isporuka voća i povrća u Rusku Federaciju, znatno više nego što je trenutni izvoz.

Ruska strana, kako je naveo Šarović, u izvještaju konstatuje da proizvođači i poljoprivredna dobra u BiH uzgajaju, a izvoznici izvoze u Rusku Federaciju proizvode visokog fitosanitarnog rizika ne uzimajući u obzir posebnosti fitosanitarnih zahtjeva Ruske Federacije.

“Oni naglašavaju da inspektori koji vrše fitosanitarnu kontrolu proizvoda pri njihovom uzgoju, pakovanju i izvozu ne uzimaju u obzir posebne fitosanitarne zahtjeve ruske strane, s obzirom na to da ne raspolažu sa spiskom štetnih organizama koji imaju značenje karantina za Rusku Federaciju”, kazao je Šarović dodajući da je Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja uputila spisak u nadležne organe entiteta i Distrikta Brčko gdje posluju inspektori i vrše fitosanitarnu kontrolu.

“Uzimajući u obzir da se inspektorati nalaze u nadležnosti entiteta, mogućnosti Uprava za zaštitu zdravlja bilja za kontrolu ovih struktura je minimalna, po izvještaju ruske strane”, dodao je Šarović.

Naveo je da su oni također konstatovali da su obrasci fitosanitarnih certifikata u inspektoratima entiteta i kod fitosanitarnih inspektora posebno u Republici Srpskoj čuvaju na mjestima dostupnim osobama sa strane, a na pečatima nedostaje oznaka da je organ koji je izdao fitosanitarni certifikat pripada državi BiH.

Ruska strana je, kako je dodao, imala i više zamjerki na rad dviju laboratorija koje su obišli.

Navedeno je još da Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja ne posjeduje centralizovane baze podataka za izdate certifikate i njihove elektronske kopije i njih ne dobija od dvaju entiteta i Brčko Distrikta. To otežava davanje informacija po hitnom postupku na osnovu zahtjeva ruske strane u vezi s pitanjem o porijeklu proizvoda s izdatim fitosanitarnim certifikatima od BiH koji se uvozi u Rusku Federaciju iz trećih država u odnosu na koje je Ruska Federacija uvela uzvratne ekonomske sankcije.

Šarović je dodao da ruska strana konstatuje da navedeno svjedoči o odsustvu u BiH jedinstvenog centralizovanog sistema za osiguranje fitosanitarne bezbjednosti za proizvode visokog fitosanitarnog rizika namijenjenih za izvoz u Rusku Federaciju.

Ruska strana smatra da je moguće uz zainteresiranost posebno MVTEO da se ove stvari u što kraćem roku prevaziđu i stoga su na kraju izvještaja zamolili ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da preduzme odgovarajuće mjere za usavršavanje sistema fitosanitarne kontrole tokom proizvodnje i pripreme proizvoda namijenjenih za izvoz u Rusku Federaciju, kao i da ministar informiše rusku stranu o tome u što kraćem roku da bi se privremena zabrana izvoza u Rusku Federaciju mogla što prije ukinuti.

“Oni jednostavno žele da ono što ide prema Ruskoj Federaciji uključujući izdavanje certifikata, njihovo čuvanje i neki drugi fitosanitarni uslovi bude u skladu sa zahtjevima i standardima ruske strane”, kazao je Šarović.

Ruska veterinarska i fitosanitarna regulatorna služba “Roseljhoznadzor” 5. augusta uvela je privremenu zabranu na uvoz voća i povrća iz BiH zbog nedostatka potvrde o sigurnosti proizvoda. Kako je tada pojašnjeno, privremena zabrana je uvedena zbog nedostatka informacija o fitosanitarnom statusu BiH, a zabrana se posebno odnosi na uvoz proizvoda preko trećih zemalja. (Fena)