Sarajevska općina sufinansira troškove certificiranja kompanija

0

Ugovori o sufinasiranju troškova certificiranja potpisani su sa predstavnicim sedam kompanija sa područja Općine Novi Grad

Općina Novi Grad već dvije godine sufinansira troškove certificiranja proizvodnih procesa, proizvoda i usluga za privredne subjekte sa svog područja. Kako je objavljeno iz ove sarajevske općine, to je jedna u nizu podsticajnih mjera koje provodi Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju na području općine Novi Grad.

Ovu podsticajnu mjeru kroz dvije godine ostvarilo je 15 kompanija koje su prošle proces certificiranja u različitim oblastima.

Ugovori o sufinansiranju troškova certificiranja u petak su potpisani u zgradi Općine sa predstavnicima sedam firmi s područja Novog Grada. Certificiranje proizvoda, usluga, proizvodnih procesa i osoblja, je proces kojim ovlaštene agencije potvrđuju određeni nivo  kvalitete, odnosno vrijednosti proizvoda ili usluga.

Pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za privredu i lokalni ekonomski razvoj Džemaludin Kahrović smatra da je značajno da konkurentsku vrijednost koju naše kompanije ostvaruju svojim certificiranjem, lokalna zajednica podrži sufinansiranjem 50 posto troškova certificiranja.

Kompanije koje su prošle proces certificiranja u prethodnom periodu i ostvarile pravo na sufinansiranje troškova od strane Općine, su u najvećem dijelu i izvozno orjentisane kompanije, što znači da je tim procesom certificiranja verificiran kvalitet koji one posjeduju.

„Inozemna tržišta, kako evropsko tako i svjetsko, priznali su kvalitet naših kompanija, što govori da mi kao Općina i država BiH imamo potencijal koji ćemo u narednom periodu razvijati, a to između ostalog znači povećanje broja zaposlenih ljudi. Svaki od ovih procesa je zahtjevao i nova zapošljavanja, veći nivo proizvodnje, izvoza, veći nivo investicija u proizvodne objekte, tako da sve to, zajedno sa onim što mi kao lokalna zajednica radimo, pravi bolju sliku, što je na neki način potvrđeno kroz  izvještaje i informacije relevantnih institucija federalnog i kantonalnog nivoa, koje govore o značajnom povećanju broja zaposlenih na području općine Novi Grad i istovremeno smanjenja broja nezaposlenih osoba“, izjavio je Kahrović.