RS planira izgradnju naučno-tehnološkog grada

0

Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici održanoj u četvrtak Informaciju o projektu izgradnje Naučno-tehnološkog grada u Republici Srpskoj.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je izradilo elaborat o izgradnji Naučno-tehnološkog grada u Republici Srpskoj.

Zadatak ovog grada je da privuče kreativne i talentovane pojedince koji oblikuju društvo znanja kao ključni faktor razvoja Republike Srpske i na taj način podstakne privredni razvoj zasnovan na znanju, saradnju naučnoistraživačke zajednice sa privredom i stvaranje povoljnih uslova za razvoj inovativnih kompanija u inspirativnoj i produktivnoj preduzetničkoj zajednici.

Od grada se očekuje i da privuče međunarodne kompanije.

Naučno-tehnološki grad je zamišljen kao organizacija institucionalno povezana sa Univerzitetom u Banjoj Luci i fokusirana na podršku novom preduzetništvu, postojećim biznisima i inudustriji u oblasti tehnologija, s fokusom na informacione tehnologije, saopćeno je iz Vlade RS.

Zaključkom Vlade, ovlašćuje se Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da preduzme sve mjere i radnje u procesu pregovora sa potencijalnim kreditorima i/ili donatorima.