Realna stopa pada u RS lani 2,5 posto

0

Bruto domaći proizvod /BDP/ Republike Srpske u prošloj godini, izražen u tekućim cijenama, iznosio je 11,13 milijardi KM i imao je realan pad od 2,5 posto u odnosu na 2019. godinu, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

BDP Republike Srpske u prošloj godini, osim Srbije, imao najmanji pad u regionu. BDP po glavi stanovnika iznosio je 9.795 KM.

Izražen u dolarskoj vrijednosti BDP Republije Srpske u prošloj godini iznosio je 6,48 milijardi dolara ili 5.706 dolara po glavi stanovnika.

Bruto dodata vrijednost u prošloj godini iznosila je 9,26 milijardi KM, dok je vrijednost poreza na proizvode umanjena za subvencije na proizvode bila oko 1,8 milijardi KM.

Posmatrano prema područjima koja su imala najveći uticaj na pad BDP-a, to su bile djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo sa stopom realnog pada 34,5 posto, saobraćaj i skladištenje sa stopom realnog pada od 11,9 posto, te prerađivačka industrija sa stopom realnog pada od 9,2 posto.

Među djelatnostima koje su uticale da se ublaži realni pad BDP-a su informacije i komunikacije sa stopom rasta od 7,2 posto, građevinarstvo sa realnim rastom od 6,5 posto, te poljoprivreda, šumarstvo i ribolov sa rastom od 4,8 posto.