Radnici u Goraždu vraćaju se u fabrike

0

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde prihvatio je zaključak Kantonalne vlade da po isteku naredbe od 19. marta o obustavi rada u industrijskoj zoni „Pobjeda“, kompanije koje se tu nalaze mogu početi sa radom.

To znači da se proizvodnja može nastaviti već od subote.

Donesene su i mjere da se mora izvršiti dezinfekcija cijelog prostora industrijske zone od strane JU „Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde“.

Bit će postavljene termalne kamere na kapiju firme.

Također je naložena provjera od strane sanitarnog inspektora i epidemiologa o ispunjenosti uslova za početak rada, te dezinfekciju svih uposlenika pri ulasku i izlasku sa radnog mjesta.

PROČITAJTE JOŠ – 1.300 radnika konjičkog “Igmana” se vraća na posao

Svim radnicima mora se obezbijediti zaštitna opremu (maska, rukavice), a rad mora biti organizovan u smjenama sa svim potrebnim mjerama zaštite radnika.

Podsjetimo da u ovoj industrijskoj zoni posluju 4 kompanije i to Unis Ginex, Pobjeda Rudet, PTG sportska municija (Pobjeda Technology Goražde) te Tvornica alata Goražde koje zapošljavaju ukupno oko 1.400 radnika.