Prva međunarodna konferencija o položaju i njezi starih lica održana u Sarajevu

0

U Sarajevu je održana Prva međunarodna konferencija o položaju i njezi starih lica, pod nazivom „Slavimo život“, a u okviru projekta „Hilfswerk Kuća podrške – Održivo pružanje usluga mobilne kućne njege za starije osobe u Bosni i Hercegovini“.

Na konferenciji je izlagalo preko dvadeset i dva stručnjaka iz BiH, Austrije i Srbije, koji su govorili o svojim iskustvima i radu sa starim i nemoćnim licima sa socijalnog, psihološkog, kognitivnog, kulturnog, biološkog i financijskog aspekta života starijih osoba.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu živi približno jedna milijarda ljudi u dobi iznad 60 godina, a daljnja predviđanja ukazuju na porast broja osoba starije dobi (iznad 65 godina) i do dvije milijarde do 2050. godine. Udio osoba starije dobi u svijetu sve je veći pa postaje globalni trend zbog kojeg se sve više mijenjaju društveni i ekonomski odnosi, zbog čega je ova organizacija proglasila „Dekadu zdravog starenja 2021-2030“.

Iako se planetarno suočavamo sa ubrzanim starenjem stanovništva, BiH spada u zemlje koje države neslavan rekord u tome. Prema studiji „Analiza stanja stanovništva i Projekciji stanovništva za period 2020-2070 godine u BiH“ broj građana iznad 65+ godina života iznosit će čak 40% ukupne populacije. Razlozi su što smo zemlja s „najnižim niskim“ fertilitetom na svijetu i imamo visoke nivoe migracija mlađeg stanovništva, što sve dovodi do ubrzanog starenja stanovništva i njenog smanjenja za preko 50%.

Prema riječima Suzane Jašarević, direktorice Hilfswerk International za Balkan, starenje je samo po sebi veliki izazov, s kojima sve svi na kraju suočavamo, a pravo je pitanje na koje se preventivne aktivnosti trebamo fokusirati kod skrbi za stare i nemoćne osobe. Na ovaj izazov Hilfswerk International se strateški orjentisao prije više od 5 godina i danas razvijamo mehanizme i usluge za podršku svima kojima je pomoć potrebna.

Svjetska zdravstvena organizacija posebno ističe važnost odnosa prema starenju i osobama starije dobi, jer se izraz „dobizam“ (engl. Ageism) razvio s negativnim značenjem. U Austriji je iskustvo u podršci veliko stečeno kroz 75 godina rada i sada se prvi put to znanje i iskustvo izvozi van granica Austrije i to u BiH, najstariju i najuspješniju misiju od 60 misija Hilfswerk International  – izjavio je direktor Hilfswerk International, Stefan Fritz.

Vizija Europske politike za dobrobit i zdravlje 2020. godine temelji se na razvoju društvenih i ekonomskih promjena izgradnjom prijateljske okoline (engl. Age-friendly) u kojoj je starenje „prilika“, a nije „teret“ za društvo, dodao je na kraju izlaganja g. Fritz.

Izlagači na konferenciji su diskutirali i o konkretnim problemima i preprekama s kojima se suočavaju starije osobe i oni koji vode brigu o njima: Koji su medicinski i psihološki problemi starih osoba? S kojim se etičkim i emotivnim dilemama u planiranju skrbi suočavaju pacijenti i porodice? Koja su rješenja dugotrajne njege starih i bolesnih i kada birati smještaj u dom ili pacijenta zadržati u kućnim uslovima? Šta lokalne zajednice mogu učiniti da olakšaju život, liječenje i svakodnevno kretanje starih? Kao odgovor na ova pitanja, zaključeno je da su u BiH potrebne sistemske i organizirane aktivnosti na podsticanju finansiranja obrazovnih programa za zajednicu o pružanju brige starijima za veći stepen obezbjeđenja sigurne sredine za njih, kao i veću sigurnost života u vlastitom domu.