Pri kraju zajednički projekti KS i Novog Grada

0

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministri u Vladi Jasmin Halebić, Adi Kalem i Anis Krivić razgovarali su danas sa načelnikom Općine Novi Grad Sarajevo Semirom Efendićem o realizaciji zajedničkih projekata Kantona i Općine.

Među najvećim takvim projektima je izgradnja Devete transverzale koja će predstavljati najkraći saobraćajni pravac iz stambenih naselja s desne strane Miljacke ka Alipašinom polju, odnosno dalje prema Centru ili prema Ilidži.

– Ovo je projekt koji Vlada KS sa Općinom realizira od početka svog mandata, od marta ove godine. Jedno vrijeme su aktivnost na ovom projektu bile zaustavljene, ali danas smo donijeli operativne odluke kako bi se projekt mogao nastaviti – rekao je premijer Nenadić.

Istakao je kako je u vrijeme svog mandata ova Vlada KS napravila sa ovom općinom niz zajedničkih projekata iz oblasti infrastrukture, sporta, školstva i drugo.

Veći dio ove saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom je već izgrađen, a ostalo je da se riješi pitanje obezbjeđenja naknada subjektima koje se nalaza na dijelu trase ove ceste, tačnije na potezu izgradnje rotora i pristupne infrastrukture na njenom spoju sa gradskim autoputem.

Kako je danas istaknuto iz Ministarstva saobraćaja, odluka o pokretanju ove procedure se nalazi u finalnoj fazi, a on njoj se trebaju izjasniti Vlada i Skupština KS.

Veliki zajednički projekti Kantona i Općine su izgrađeni objekt Osnovne škole “Umihana Ćuvudina” u Boljakovom Potoku, sa sportskom dvoranom i vrtićem, te obnova i ponovno stavljanje u funkciju Vrtića “Vjeverica”.

Iako je veći dio već nabavljen, potrebno je i da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, obezbijedi dio opreme za ove vrtiće, koji će zajedno moći primiti oko 500 mališana, a što bi konačno ukinulo liste čekanja za smještaj najmlađih u predškolsku ustanovu.

Završena je izgradnja kanalizacione mreže na području naselja Švrakino Selo, kao još jedan od zajedničkih projekata.

Kako je najavio premijer Nenadić, sa ciljem operacionalizacije današnjih dogovora, do kraja ove sedmice biće održan još jedan sastanak o ovim temama.

Također je poručio da će on, zajedno sa Vladom KS, tamo gdje započeti projekti nisu okončani, narednoj vladi ostaviti pripremljene procedure i dokumente za njihov nastavak, a sve to za dobrobit Kantona i njegovih građana.