Prihvaćeno 12,9 miliona eura donatorskih sredstava za koridor 5C

0

Vlada Republike Srpske prihvatila je donatorska sredstva Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan za finansiranje projekta Koridor 5C – prvi dio, u ukupnom iznosu od 12.900.000 eura.

Sredstva su namijenjena za kofinansiranje projekta koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnoću.

Donatorska sredstva biće utrošena za kofinansiranje izgradnje dvije petlje auto-puta u Јohovcu i Rudanci, za izgradnju dionice auto-puta u dužini od 6,1 kilometar između ovih petlji i za izgradnju priključnog puta sa dvije trake od oko jednog kilometra za spajanje postojećeg glavnog puta, uključujući prelaz preko rijeke Bosne.

Donatorska sredstva se realizuju putem EBRD-a, u skladu sa njihovim važećim procedurama.