Predstavljeni rezultati programa pomoći Vlade Švajcarske Centralnoj banci BiH

0

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas su prezentirani rezultati Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka koji, uz podršku Vlade Švajcarske, implementira Institut za međunarodne studije (Graduate Institute of International Studies – GIIS) iz Ženeve.

Cilj programa je da se CBBiH omogući pristup tehničkoj ekspertizi i najboljim međunarodnim praksama u oblastima monetarne politike, unapređenja procesa upravljanja deviznim rezervama, statistike i upravljanja ljudskim resursima kroz obuku iz ekonometrije, te razvoj finansijskih modela, unapređenje kvalitete analize statističkih podataka i poboljšanje analitičkih i istraživačkih kapaciteta.

Rezultati predviđeni Sporazumom o  Programu bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka su vidljivi, te je Centralna banka iskazala interes za produžetak Sporazuma i nastavak Programa do kraja 2017. godine.

Od posebnog značaja je jačanje analitičkih i istraživačkih kapaciteta u smislu sticanja tehničke ekspertize kroz ekonometrijska znanja u sklopu radionica i seminara realiziranih u okviru Programa.

Pritom je analiziran uticaj unutrašnjih i vanjskih ‘šokova’ na bh. ekonomiju, te je naredna faza izrada projekcija u skladu sa najboljim praksama koje se primjenjuju u centralnim bankama.

– Švajcarska ima odličnu saradnju sa Centralnom bankom BiH tokom proteklih godina. Veoma smo zadovoljni interesom i zalaganjem uposlenih u Centralnoj banci da prošire svoja znanja u više oblasti, te razmijene iskustva sa drugim centralnim bankama, uključujući i Švajcarsku narodnu banku. Naša saradnja nije ograničena na ovaj projekat. Sa Centralnom bankom radimo i na području novčanih doznaka i finansijskih statistika vlada putem projekata koje provode naši partneri, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond – izjavio je zamjenik direktora za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u BiH David Kramer.

Guverner CBBiH Senad Softić je u obraćanju tokom prezentacije rezultata, naglasio da je poseban kvalitet Programa vrlo otvoren partnerski dijalog, te praktičan pristup zasnovan na punom razumijevanju specifičnosti i potreba CBBiH, te izvrsna saradnja s Institutom iz Ženeve i prenos znanja od vrhunskih stručnjaka i renomiranih profesora.

Guverner Softić je podsjetio i na izuzetno korisnu edukaciju za menadžment CBBiH u svrhu unapređenja vještina liderstva i rukovođenja.

Dodatno, svi seminari i interaktivne radionice koji su održani u okviru Programa podstiču razmjenu informacija, znanja i iskustava između različitih odjeljenja i rezultiraju poboljšanjem ukupnih rezultata rada.

CBBiH kontinuirano radi na jačanju institucionalnih i stručnih kapaciteta u cilju usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima centralnog bankarstva, a ovaj uspješni projekat predstavlja dodatni podsticaj da se nastavi sa daljim aktivnostima jačanja znanja, profesionalne saradnje i razmjene iskustava.

– Cijenim što su naši švajcarski partneri prepoznali značaj CBBiH za reformske procese i proces evropskih integracija, te se nadam da ćemo i dalje imati podršku i nastaviti saradnju i u 2017. godini – kazao je guverner tokom prezentacije rezultata Programa, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.