Poznati sarajevski brend restorana podnio zahtjev za stečaj

0

Općinski sud u Sarajevu donio je 6. decembra 2023. godine rješenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica Mmostarlić d.o.o. Sarajevo, ulica Binježevo bb, Hadžići.

Odluku je donijela stečajna sutkinja Mirela Čajić-Puljić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica Mmostarlić d.o.o. Sarajevo.

Predlagač je 10. marta 2023. godine, podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom lica Mmostarlić.

Na ročištu održanom dana 24. oktobra, predlagač – direktor društva je izjavio da firma otežano posluje i to još od 2018. godine, da društvo nema imovine, pokretne ni nepokretne.

Mostarlić je poznati sarajevski lanac restorana i mesnica.

Za privremenog stečajnog upravnika imenivan je Siniša Lužaić iz Sarajeva.

Privremeni stečajni upravnik će izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, utvrditi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka, utvrditi da li je stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti dužnika te ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka.

Dužnik je obavezan da dozvoli privremenom stečajnom upravniku da pregleda poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju dužnika.

Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti izvještaj u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem će izvjestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.

Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom stečajnog dužnika.