Povećanje prihoda ili udar na sistem: Pogledajte šta će se sve oporezivati

0
Porezna uprava je predložila nekoliko inicijativa čiji učinci na porast javnih prihoda mogu biti veći od 110 miliona maraka, izjavio je u intervjuu za sutrašnje izdanje magazina Start BiH, vršilac dužnosti direktora Porezne uprave Federacije BiH, Šerif Isović.
Prva inicijativa se, kako je pojasnio, tiče oporezivanja isplata dobitaka od igara na sreću do 100 KM na način da se na ove dobitke obračuna porez na dohodak kao i druge prihode po stopi od 10%, čime bi se samo po osnovu ove inicijative na godišnjem nivou javni prihodi povećali za oko 45 miliona maraka.
Druga inicijativa se odnosi na oporezivanje, odnosno izmjene zakona u smislu da se na ugovore o djelu plaćaju doprinosi kao i na plaću (31%). Prihvatanjem ove inicijative na godišnjem nivou javni prihodi bi se povećali za oko 26 miliona maraka.
-Treća inicijativa se odnosi na oporezivanje toplog obroka i regresa i isplatu naknada na lične račune kod banaka. Prihvatanjem ove inicijative javni prihodi bi se povećali za više miliona maraka. Četvrta inicijativa se odnosi na jednako oporezivanje uplata igara na sreću, tj. klađenja zasnovana na snimljenim i stvarnim događajima. Ako bi se prihvatila inicijativa i prijedlog da se na sve igre plaća postojeća naknada od 5%, tada bi efekat u odnosu na postojeća zakonska rješenja bio veći za više od 10 miliona maraka. Međutim, ako bi se umjesto stope od 5%, propisala stopa od 10%, tada bi efekat na godišnjem nivou u odnosu na postojeći Zakon bio preko 40 miliona maraka – ističe Isović.
Inicijativa Porezne uprave koja je u međuvremenu prihvaćenja i upućena u parlamentarnu proceduru, odnosi se na prijavu radnika prije nego što počne da radi.