Povećan broj turista u Tuzlanskom kantonu

0

Prema Informaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini zadržan je trend rasta broja turista u odnosu na 2017. godinu.

U smještajnim objektima na području Tuzlanskog kantona registrirano je 54.378 turista, što je za 8,81% više u odnosu na prethodnu godinu.

Značajno je povećan trend rasta broja dolazaka stranih turista, ali se i trend rasta broja domaćih turista povećava u odnosu na prethodnu godinu.

U 2018. godini Tuzlanski kanton je, u odnosu na 2017. godinu, posjetilo 14,12% više stranih turista, dok broj domaćih turista bilježi rast od 5,08%.

U 47 smještajnih objekata, čiji rad prati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, posjetiocima Tuzlanskog kantona, tokom 2018. godine, na raspolaganju je bilo 1.826 ležaja raspoređenih u 984 sobe. Broj turista koji su koristili usluge smještaja na području Tuzlanskog kantona predstavlja 3,76% od ukupnog broja registriranih dolazaka u BiH, odnosno 5,10% od ukupnog broja registriranih dolazaka u FBiH.

Najveći broj od ukupnog broja registriranih dolazaka evidentirano je u smještajnim objektima na području grada Tuzla, tačnije 63,20%, 10,54% dolazaka evidentirano je u Gradačcu, u Srebreniku 9,21%, Lukavcu 8,54%, Živinicama 3,09%, Gračanici 2,13%, Banovićima 1,9%, dok je 0,93% od ukupnog broja turista smještaj koristilo na području općine Kalesija, a samo 0,47% na području općine Kladanj.

Najznačajniji napredak u broju turista ostvaren je na području Živinica (41,86%) što je direktna posljedica povećanja smještajnih kapaciteta na području ovog grada i pozitivnog rada Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Prosječna dužina boravka turista za područje Tuzlanskog kantona iskazana u broju dana, za 2018. godinu, iznosi 2,41 dan.