Potpisan ugovor o zajmu za izgradnju regionalne deponije Eko-Sep

0

Danas je u svom kabinetu gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, zajedno sa načelnicima Općina Banovići i Kladanj, Midhatom Husićem i Jusufom Čavkunovićem, potpisao ugovor o zajmu od 5 miliona eura za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep”.

Ugovor je potpisan sa direktoricom ureda EBRD-a za BiH, Manuelom Naessl.

Naime, radi se o izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep” Grada Živinice, Općine Banovići i Općine Kladanj.

Realizacijom ovog projekta, odnosno izgradnjom deponije “Eko-Sep”, dugotrajno će se riješiti problem zbrinjavanja čvrstog otpada na području ova tri grada, ali i području cjelokupne regije Tuzlanskog kqntona, saopćeno je iz Gradske uprave Živinica.

Gradonačelnik Kamenjaković, kao i načelnici susjednih Općina Kladanja i Banovića unazad već nekoliko godina aktivno rade na rješavanju ovog problema, koji će biti značajan cjelokupnoj regiji TK-a.

Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno će koštati 7,5 miliona, a za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona eura kao zajam od Evropske banke, i oko 2,5 miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Današnjim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom stekli su se preduslovi da se sa izvođačima potpišu ugovori za izgradnju deponije u roku od 13 mjeseci. Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije daje mogćnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj. Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Grada Živinice.