Potpisan Opšti kolektivni ugovor za FBiH

0
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca Federacije BiH /FBiH/ potpisali su danas Opšti kolektivni ugovor za FBiH, nakon što su pregovori uspješno okončani na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju tog entiteta.
Nakon usaglašavanja Opšteg kolektivnog ugovora socijalni partneri su istakli da je potpisan najznačajniji akt koji se tiče radnika u FBiH.
Prema dogovoru o spornim pitanjima, minuli rad i dalje ostaje u iznosu od 0,4 odsto, s tim da će topli obrok, umjesto predviđenih jedan odsto, sada iznositi od 0,8 do jedan odsto prosječne plate u FBiH, a minimalna plata 406 KM.
Pregovori o Opštem kolektivnom ugovoru trajali su četiri mjeseca.