Poslodavci Vladi FBiH: Omogućite povećanje plaće zaposlenima u realnom sektoru do 400 KM bez poreza i doprinosa

0

Kako postoje male ili nikakve šanse da do kraja godine budu usvojeni fiskalni zakoni kojima bi se smanjili porezi i doprinosi na plate, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo poziva Vladu FBiH da donese i u hitnu parlamentarnu proceduru uputi neophodne izmjene i dopune zakona koje bi omogućile povećanja plaća zaposlenima u realnom sektoru u FBiH u iznosu do 400 KM, bez plaćanja poreza i doprinosa na ovaj iznos.

„Od maja čekamo da vidimo prijedloge novih zakona Vlade FBiH o doprinosima i dohotku. Osim tvrdnji da će novi doprinosi na plaće iznositi 28 posto, zvanično nikada nismo dobili nijedan dokument koji se odnosi na ovu materiju. U idealnim uvjetima, kada bi odmah donijeli ove zakone i usvojili ih do Nove godine, njihova primjena bi počela tek u julu naredne godine. Zbog toga mislimo da Vlada FBiH treba hitno predložiti, a Parlament FBiH usvojiti, izmjene i dopune zakona kojima bi se omogućilo povećanje plate do 400 KM, s tim da se ovaj iznos povećanja plate ne oporezuje“, kaže Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Predsjednik UPFBiH naglašava da se radi o izmjenama i dopunama zakonskih rješenja koja bi bila privremenog karaktera, odnosno, važila bi do donošenja novih zakona o doprinosima i dohotku FBiH.

UPFBiH je još krajem prošle godine pokrenulo aktivnosti i preko ovlaštenih predlagača zakona, u hitnu parlamentarnu proceduru uputilo inicijativu za izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH. Konačan cilj izmjena i dopuna ovih zakona bio je povećanje svih plata zaposlenih u realnom sektoru koje bi iznosilo do 400 KM. Ove prijedloge Vlada FBiH je odbila i obećala donošenje fiskalnih zakona kojima će opterećenje plata biti značajno smanjeno.

Kako do toga nije došlo, UPFBiH predlaže, hitno usvajanje izmjena i dopuna zakona koje bi omogućilo povećanje plate uposlenika za neoporezivih do 400 KM.  To bi omogućilo da ukupno povećanje plate ide direktno radnicima, čime bi se, barem djelomično poboljšao njihov status.  

Iz UPFBiH još jednom naglašavaju hitnost donošenja ovih izmjena i dopuna, kako bi se zaposlenima u realnom sektoru pomoglo da lakše podnesu povećane troškove života, a istovremeno barem dijelom zaustavio odlazak kvalifikovane radne snage iz BiH.  

„Nažalost, ostvarila su se naša predviđanja da ćemo izgubiti 2023. godinu kada je u pitanju donošenje reformskih zakona, koji bi omogućili smanjenje poreza i doprinosa i povećanje plata zaposlenima u realnom sektoru. Kako ne bismo izgubili i 2024. godinu, insistiramo na hitnom donošenju zakonskih rješenja koja će omogućiti povećanje plata do 400 KM zaposlenima u realnom sektoru. Za ovaj iznos povećanja se ne bi plaćali porezi i doprinosi, a primjena bi počela od 1.1.2024. godine“, kaže Smailbegović.