Poreska uprava RS: Za odgodu plaćanja poreza podnesite pisanu izjavu

0

Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je privredne subjekte koji su pogođeni mjerama na sprječavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske podnesu Poreskoj upravi RS pismenu izjavu za odgađanje plaćanja poreskih obaveza.

Naime, Vlada Republike Srpske je juče donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta na 30. juni 2020. godine.

Prema ovoj Odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte-pravna lica i preduzetnike, koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske.

Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgađene, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine. Izjavu možete preuzeti OVDJE.