Poništen konkurs za idejno rješenje zgrade u Hastahani

0

Centralna banka Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poništenju konkursa za izradu idejnog rješenja poslovnog objekta na lokalitetu Hastahana na Marijin Dvoru.

Naime, u julu je pokrenut proces javne nabavke usluge izrade idejnog rješenja za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Sarajevo, a u roku određenom za prijem ponuda, odnosno do 14. septembra 2020. godine, dostavljene su 4 ponude.

Predmet postupka nabavke bio je izrada idejnog rješenja poslovnog objekta banke na lokalitetu “Hastahana” a nakon detaljne analize dostavljenih radova, komisija je konstatovala da niti jedan od njih ne ispunjava uslove iz konkursne dokumentacije u predmetnom postupku, u odnosu na kriterije određene u konkursnoj dokumentaciji i uslove projektnog zadatka (tehničke specifikacije).

U obrazloženju se između ostalog navodi kako u radovima postoje određena odstupanja od osnovnih velčdina zadatih Projektnim programom i projektnim zadatkom, kako nisu data moguća arhitektonska rješenja, kako bezbjednosni aspekt nije adekvatno riješen, kako je varijanta za glavni ulaz nepovoljna, te kako su primjetni nedostaci primjene konvencije u grafičkoj prezentaciji. Za pojedina rješenja ocijenjeno je kako su isuviše zahtjevna za daljnje održavanje sa troškovnog aspekta i aspekta iskoristivosti.

Izuzetan kvalitet

U odluci je istaknuto i da se jedan od četiri rada izdvojio po gotovo svim ocjenjivanim relevantnim aspektima, ali je ipak ocijenjen kao neprihvatljiv jer autor nije poštovao jedan od osnovnih uslova za izradu idejnog rješenja a to je striktno poštivanje regulacione linije, odnosno kretanje unutar zemljišta u vlasništvu investitora.

Napominje se kako bi bilo kakva promjena unutar aktuelnog regulacionog plana podrazumijevala pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu regulacionog plana općine Centar, što bi značilo dugogodišnji period čekanja za dobijanje urbanističke saglasnosti na idejno rješenje, što ni u kom slučaju nije prihvatljivo za investitora, bez obzira na izuzetan kvalitet ovog idejnog rješenja.

Ponovljeni postupak

Inače, kriteriji za ocjenu bili su arhitektonska koncepcija, prostorno-funkcionalno rješenje i ekonomičnost (0-10 bodova / (0-10%).

Centralna banka BiH najavila je kako će nakon isteka roka za žalbe na ovu odluku, biti ponovo pokrenut postupak javne nabavke usluge izrade idejnog rješenja za novi poslovni objekat.

D. Hadžić