Pogledajte koliko stanovnika zapravo ima BiH

0

Bosna i Hercegovine trenutno ima svega oko 2,7 miliona stanovnika, navodi se u zvaničnom dokumentu “Anekta o radnoj snazi 2018.” koju je izradila Agencija za statistku BiH.

Ovo je drastično manje od podataka kojima se barata u javnosti. Podsjetimo da javnost i zvanične institucije uglavnom barataju podatkom o oko 3,5 miliona ljudi, koji je zapravo iz posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine.

Doduše, podaci iz Ankete od radnoj snazi razlikuju se od početka od onih sa popisa. Tako je, naprimjer, prema ovoj Anketi za 2013. godinu BiH imala populaciju od 3.050.000, dakle oko pola miliona manje nego što su pokazali rezultati popisa.  

Stoga je BiznisInfo, kako bi dobio najrelevantnije podatke o demografskim promjenama, uporedio isti dokument – dakle Anketu o radnoj snazi Agencije za statistiku BiH – iz 2013. i 2018. godine.

Dokument Agencije iz 2018. i 2013.

Došli smo do katastrofalnih podataka da je BiH za pet godina ostala ukupno bez čak 349.000 stanovnika, odnosno bez 11,4 posto populacije.

Broj zaposlenih 2018. identičan je broju zaposlenih 2013. Njih ima ukupno 822 hiljade.

Broj nezaposlenih je smanjen sa 311 hiljada na 185 hiljada, ali očito ne zbog zapošljavanja već zbog odlaska vani.

No, od svega je najviše zabrinjavajući sljedeći podatak:

Broj stanovnika Bosne i Hercegovina mlađih od 15 godina najviše se smanjio. On je 2013. iznosio 452 hiljade a 2018. samo 305 hiljada. To je pad za nevjerovatnih 32,5 posto.

Radno sposobno stanovništvo spalo je sa 2.598.000 na 2.396.000. Radna snaga je spala sa 1.133.000 na 1.008.000.

Riječ je o alarmantnim podacima koji pokazuju da je egzodus iz BiH već uveliko počeo i da najviše odlazi radno sposobno stanovništvo koje sa sobom odvodi i djecu, koja bi trebala biti budućnost ove države. 

Treba napomenuti da se u narednom periodu očekuje još veće iseljavanje iz Bosne i Hercegovine s obzirom na činjenicu da Njemačka od naredne godine otvara svoje tržište rada. 

Autor: BiznisInfo